INLEIDING


Om een goed beeld te krijgen van mijn

wel en wee over de jaren kunt u natuurlijk

“de tegenstrever", de ongeautoriseerde

biografie van Fred Baggen aanschaffen

en u door de 800 pagina’s proza die hij over mij geschreven heeft.heen worstelen. Helaas zult u er dan al snel achterkomen dat dit werk weinig achtergronden bevat en de schrijver zich blind heeft gestaard  slechts 1 onderwerp, waarvan hij dacht dat het sensationeel genoeg was om een groot publiek te trekken.

Hierin verschilt hij niet van de vele journalisten die in het verleden talloze artikelen over mij en mijn daden hebben gepubliceerd.

Het is nauwelijks verbazingwekkend dat zij, zoals de auteur van mijn biografie, de plank meermalen hebben misgeslagen.

De naakte waarheid is bij geen van deze broodschrijvers aan de orde gekomen en derhalve is de essentie van mijn wedervaren onbelicht gebleven.


Hoewel Fred Baggen meer dan een jaar onderzoek heeft gedaan en talloze mensen die met mij en mijn projecten te maken hebben gehad  heeft geïnterviewd heeft hij uiteindelijk ook weinig van begrepen alleen zijn de uitspraken en visies van de ondervraagden gekleurd en hebben zij vaak de waarheid om hun gemoveerde redenen verdraaid… maar heeft hij het niet nodig geacht om mijzelf grondig te doorvorsen.

Slechts twee en halve dag heeft hij op mijn kasteel doorgebracht en naar mijn verhaal geluisterd. Uiteraard was het mij, in die beperkte tijd, niet mogelijk om meer dan een tipje van de sluier op te lichten.

Hij noemt geennamen of, vrijwel overal waar hij dat schijnt te doen, verdraaid hij deze en/gebruikt hij aliassen. Hoewel het begrijpelijk is dat veel mensen, gezien mijn geruchtmakende en maatschappelijk onomwonden activiteiten, liever niet in enig verband hiertoe genoemd willen worden en bang zijn voor wat hun werkgevers, buren, ouders en collega's zullen denken of zeggen… dan wel het effect dat zulks op hun carrière zou kunnen hebben.
Klik de deur

om verder te gaan